Przejdź do treści strony Przejdź do stopki

Sale dydaktyczne

N a terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej znajdują się:

  • Sala konferencyjna
  • Sale edukacyjne /boksy edukacyjne

Informacje o boksach edukacyjnych:

Boks nr 1 i Boks nr 2

Przewidziano pod wyświetlanie map, wizualizacji, itp. oraz za pomocą łączy internetowych podglądu z kamer terenowych Na ekranie będzie możliwość podglądu obrazu z wszystkich kamer jednocześnie lub wybranych.

Boks nr 3

Ogólne informacje o terenie – np. usytuowanie, położenie, ukształtowanie terenu, klimat, gatunki charakterystyczne, opis struktury ludności, wieku, zatrudnienia itp. (głównie w formie obrazkowej i opisowej.

Boks nr 4

Gleby i żyjące w niej organizmy-owady (wersje obrazkowe i opisowe, szklane kompozycja wypełniona warstwami gleby odwzorowującymi charakterystyczne warstwy glebowe rejonu wraz z opisem ich mieszkańców, głównie owady – również ich eksponaty w formie okazów sztucznych).

Boks nr 5

Wody i ich mieszkańcy, poziom wód gruntowych.

Boks nr 6

Ilustrowana trasa potoku Rzepianka (dopływ rzeki Biała) oraz Olszynka (dopływ rzeki Ropa), wraz z ich dopływami tworzącymi wąwozy i jary oraz przyczyny ich powstawania, opis przekroju koryta rzeki i organizmów w niej występujących, poziom wód gruntowych.

Boks nr 7

Roślinność charakterystyczna dla rejonu – plansze ze zdjęciami opisujące roślinność danego rejonu, wystawa np. drzew stanowiąca konary lub pnie wraz z korą poszczególnych gatunków, które można dotknąć, policzyć słoje, określić wiek drzewa

Boks nr 8

Zwierzęta drobne, dziko żyjące lub w hodowli (gryzonie, płazy, gady) ukazane w formie plansz ze zdjęciami i opisami poszczególnych gatunków wraz z odgłosami zwierząt, które można odsłuchać z dostępnego sprzętu.

Boks nr 9

Ptaki-plansze ze zdjęciami opisujące gatunki, odgłosy zwierząt -ssaki-plansze ze zdjęciami opisujące gatunki, odgłosy zwierząt

Boks nr 10

Wystawa aktualnych prac stworzonych w ośrodku - pokazy tłoczenia oleju z pestek roślin oleistych. i inne niezbędne do osiągnięcia założonego celu projektu.